Namnlös

Leasing

Ett smidigt sätt att finansiera en investering är att leasa, hyra in, utrustning till företaget. Du behöver varken utnyttja företagets kassamedel eller belasta dess checkkredit. Utrustningen hyrs istället från ett finansbolag, som äger utrustningen. Du har nytjanderätten.

Avbetalning

Avbetalning kan användas vid finansiering av de flesta typer av objekt. Investeringsobjektet ägs av ditt företag, men fungerar samtidigt som säkerhet för krediten